UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Elos - Update

09:35 / 11 oktober 2011 Article

Nyheter

17/8: Ulrica Ehn utsedd till ny CFO. Ehn kommer närmast från Petainer Lidköping AB där hon bland annat arbetat som Plant Controller och ekonomichef. Ehn tillträder tjänsten i september 2011. Läs mer här.

30/6: Elos har förvärvat Microplast AB. Microplast formsprutar precisionsdetaljer i termoplaster till kunder inom medicin- och bioteknik. Bolaget har 16 anställda och en omsättning på drygt 25 MSEK med en god lönsamhet. Läs hela pressmeddelandet angående förvärvet  här.

16/6: Elos AB - Teckning genomförd av Elos Konvertibler 2011/2014.

Analys

Elos har under den senaste månaden erhållit köprekommendationer i både Veckans Affärer samt i Börsveckan. Tidningarna skriver bland annat att värderingen i dagsläget ser attraktiv ut med tanke på Elos underliggande lönsamhet och tillväxtmöjligheter.

Elos handlades upp efter köprekommendationen i Veckans Affärer den 15:e september. Därefter föll aktien ned mot stödet vid 43,80 kr för att sedan rekylera upp något. Stödet vid 43,80 kr ser starkt ut och på uppsidan är det närmast nivån vid 51,50-52 kr som bör bevakas. Klicka här för att läsa hela den senaste tekniska analysen.

elos_ta

Omsättningen uppgick till 99,8 MSEK där affärsområdet medicinteknik redovisade en omsättning på 70,3 MSEK och ett negativt resultat på 3,5 MSEK. Förhöjda kostnader samt produktions- och leveransstörningar vid medicinteknikenheten i Timmersdala ligger bakom den låga omsättningen och det svaga resultatet. Rörelseresultatet för koncernen som helhet uppgick till 0,7 MSEK vilket innebar en rörelsemarginal på 0,7 %. Läs mer här.

Elos_nyckeltal

Enligt Remiums prognoser för 2011 handlas aktien i dagsläget till ett P/S-tal på 0,7, direktavkastning3,3 % samt ett EV/EBIT på 17. Klicka på bilden för att jämföra fler nyckeltal.

Insider & Mäklarstatistik

Elos_insider

Under de senaste sex månaderna har det skett en rad insidertransaktioner i bolaget, dock gäller de flesta transaktionerna konvertibler. Styrelsemedlemmen Erik Löwenadler köpte i juni 1 200 aktier. Patrick Juslin som är teknisk chef i Elos sålde den 7:e juli 700 aktier. Klicka på bilden för att få mer detaljerad information.

Totalt har 19 mäklare handlat i aktien de senaste tre månaderna med Handelsbanken och Carnegie som dominerande aktörer. Handelsbanken har nattoköpt 28 809 aktier till en snittkurs på 51,20 kr. Samtidigt har Carnegie nettosålt 9 911 antal aktier till en snittkurs på 51,25 kr. Läs mer här.

Framtiden

videointervju

VD Göran Brorsson nämnde i intervjun som lanserades den 22:a augusti att förvärvet av Microplast kompletterar Elos som bolag tack vare deras unika profil att arbeta med små detaljer. Klicka på bilden för att se hela intervjun.

Förra årets försäljning av dotterbolaget Elos Precision har gett koncernen finansiella möjligheter att fullfölja ambitionerna att expander inom det medicintekniska området. Remiums analytiker förväntar sig att den positiva utvecklingen för affärsområdet Mätteknik fortsätter. Värt att notera är dock att ledningen varnat för att de nuvarande marginalerna inte är uthålliga. Omsättningen för Q2 prognostiseras av Remiums analytiker till 96,1 MSEK, rörelseresultatet till 8,5 MSEK samt rörelsemarginalen till 8,8 %. Hitta fler nyckeltal här.

Nästa moment som bör bevakas: Delårsrapport Q3 - 26 oktober 2011