UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Dannemora Mineral - Update

10:46 / 18 oktober 2011 Article

Nyheter

14/10: Dannemora Mineral har slutit ett femårigt avtal (off take agreement) med Stemcor UK Ltd om årliga leveranser av upp till 40% av produktionen eller cirka 600 000 ton järnmalm. Leveranserna kommer att påbörjas 2013. Läs mer här.

11/10: Dannemora Mineral har slutit ett femårigt avtal (off-take agreement) med ThyssenKrupp Steel Europe AG om årlig leverans av minst 200 000 ton järnmalm, med en option om att leverera upp till 300 000 ton. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

19/9: Dannemora Mineral AB har sedan en tid inlett förberedelserna för att påbörja en ansökningsprocess i syfte att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX huvudlista. Mot bakgrund av dagens svaga och negativa börsklimat har bolaget beslutat att senarelägga denna ansökan tills vidare. Klicka här för att läsa mer.

19/8: Ett diamantborrningsprogram har utförts under perioden maj 2010 till februari 2011 och har resulterat i att en ny mineralisering, Norrnäs 3, har modellerats. För mer detaljerad information, klicka här.

1/7: Dannemora Mineral AB har slutit avtal med Sandvik Mining and Construction Sverige AB om leveranser av mobila gruvmaskiner för ca 70 MSEK. Läs hela pressmeddelandet här.

13/4: Dannemora Mineral har slutit ett partneringavtal med Skanska IME om byggnation av det nya sovringsverket vid Dannemora järnmalmsruva. Läs mer här.

Analys

För det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 0,9 MSEK (13,9) med ett resultat efter finansnetto på -24,4 MSEK (-15,0). Resultatet för perioden uppgick till -73,3 MSEK (-15,0). Under kvartalet tecknades avtal med bland annat Bergteamet AB om drivning av dagramp och tillredningsarbeten inför produktionsstart. Avtal har tecknats med Sandvik Mining och Construktion Sverige AB om leveranser av mobila gruvmaskiner. För mer nyckeltal, klicka här.

Dannemora_TA

Aktien har gått starkt på sistone och handlas nu i en positiv trend för första gången sedan i maj, för att läsa hela tekniska analysen klicka här eller på bilden.

Insider & Mäklarstatistik

Under de senaste sex månaderna insideraktiviteten varit låg i Dannemora Mineral. Värt att notera kan dock vara att styrelseledamot Robert Eek har överfört 40 000 aktier till kapitalförsäkring

Totalt har 30 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Swedbank och Avanza Bank som huvudaktörer. Swedbank har nettoköp 99 007 till en snittkurs på 51,26 kr. Avanza toppar säljsidan med 133 246 sålda aktier till en snittkurs på 50,92 kr. Klicka här eller på bilden för att läsa mer.Dannemora_aktien

Framtiden

Den senaste tidens avtal innebär att Dannemora nu har tecknat kontrakt för upp till 80 procent av sin produktion vid full drift och att bolaget har säkrat avsättningen för hela den planerade järnmalmsproduktion under 2012 och 2013. Remium räknade vid utgången av Q2 med  en brytning av 350 000 ton järnmalm 2012, en brytning av 900 000 ton 2013 för att året därpå komma upp i full produktion om 1 500 000 ton. Det i linje med rådande produktionsplan.

Nästa moment som bör bevakas: 28 oktober - Delårsrapport Q3