UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

CellaVision - Update

13:37 / 6 oktober 2011 Article

Nyheter

27/9: Den amerikanska myndigheten FDA har gett CellaVision tillstånd att marknadsföra och sälja sin applikation för analys av kroppsvätskor tillsammans med bolagets analysinstrument för medelstora laboratorier, CellaVision® DM1200. Klicka här för att läsa nyheten.

6/9: Ett större kanadensiskt laboratorium beställer sju av CellaVisions automatiserade system för cellmorfologi - CellaVision® DM96. Klicka här för att läsa nyheten och VD Yvonne Mårtessons kommentarer.

1/9: Bolaget skriver i ett pressmeddelande att det 1000:e instrumentet nu har levererats till Southampton General Hospital i England. Detta bekräftar bolagets position som ledande leverantör på marknaden och är en viktig milstolpe i bolagets tioåriga försäljningshistoria. Klicka här för att läsa hela nyheten.

15/7: Delårsrapport Q2 - april-juni. Bolaget skriver i rapporten att efterfrågan på CellaVisions produkter fortsätter att öka och att strategin med parallella försäljningskanaler i USA har fallit ut väl och bidrar till en positiv utveckling.

28/2: CellaVision meddelar att bolagets nya produktkoncept för samarbetande sjukhus nu går in i utvärderingsfas. Tanken bakom konceptet är att mindre laboratorier med begränsade resurser ska kunna digitalisera sina prover och via nätverket låta bedömningen ske där ett av CellaVisions analysinstrument finns.  Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet.

Analys:

I dagens Veckans Affärer (6/10) erhöll CellaVision en köprekommendation. Bland annat skriver Veckans affärer att minskade problem i produktionskedjan bör leda till en förbättrad lönsamhet samtidigt som ett tillväxtbolag av CellaVisions kaliber bör värderas högre.

ta_update

Dagens köprekommendation i Veckans Affärer resulterade i en kraftig uppvärdering i aktien som nu handlas ovanför motståndet vid 11 kr. På uppsidan bör nu istället 12 kr bevakas medan 11 kr nu istället utgör ett intressant stöd. En stängning på dessa nivåer skulle sannolikt borga för en vidare uppgång mot 12 kr. Klicka här för att läsa hela den senaste tekniska analysen.

Under det andra kvartalet fortsatte CellaVision att uppvisa en stark tillväxt om 14 % Y/Y. Den fortsatt höga efterfrågan i USA i kombination med parallella försäljningskanaler är en av debakomliggande huvudorsakerna. En sämre produktmix samt högre FoU-kostnader ledde dock till en försämring av EBIT-marginalen då denna under Q2 endast uppgick till 11 % mot förväntansbilden om 16 %.

cellav_nyckeltal_update

Enligt Remiums prognoser på 2011e handlas aktien i skrivande stund till ett P/S-tal om 1,8 samt ett P/B-tal om 2,2.

Insider- & Mäklarstatistik

cellav_insider2

Hittills under 2011 har ett flertal insidertransaktioner ägt rum. Bland annat har VD Yvonne Mårtensson köpt aktier i flera omgångar. Totalt uppgår hennes nettoköp under 2011 till 21 210 aktier. Även Staffan Ek, insynsregistrerad i egenskap av Advisor till boalget, har köpt totalt 6 978 aktier. Slutligen har styrelseledamoten Torbjörn Kronander köpt 10 000 aktier.

Sammanlagt har 21 aktörer handlat i aktien under den senaste tre månaders-perioden. UBS sticker ut som den i särklass största nettoköparen med 139 539 aktier köpta netto. På säljsidan är det Nordnet Bank som dominerar med 148 496 aktier nettosålda.

Framtiden

VD Yvonne Mårtensson berättar i den senaste VD-intervjun den 24:e augusti att bolaget ännu inte sett någon dämpande effekt på försäljningen, det ekonomiska klimtatet till trots. Produkterna har långa säljcykler och är generellt budgeterade lång innan försäljningstillfället. I allmänhet står sig medicintekniska produkter väl under lågkonjunktur.

I juli genomförde bolagets kontraktstillverkare Kitron en produktionsflytt med målet att återuppta produktionen i september. Detta orsakade temporärt längre leveranstider under själva flyttet med kommer på lång sikt att leda till bättre förutsättningar att klara det ökande behovet av instrument.

Omsättningen under Q3 väntas uppgå till 35,4 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 10,7 %. Samtidigt väntas rörelseresultatet uppgå till 3,4 MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 9,7 %.

I den senaste kvartalsrapporten skriver VD Yvonne Mårtensson att den fortsatt starka efterfrågan ger bolaget utrymme att utveckla och investera för framtiden. Den nya produktidén ger samarbetande laboratiorier och sjukhusgrupper en möjlighet att använda bolagets teknologi och en färdig slutprodukt väntas presenteras innan årets slut.

Nästa rapporttillfällen att bevaka är Delårsrapport Q3 den 25 oktober samt Boksluttskommuniké Q4 den 14 februari 2012.