UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Addtech - Update

10:33 / 20 oktober 2011 Article

Nyheter

5/9: Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fr Ramström Transmission AB. Bolaget har 19 anställda och omsätter cirka 50 MSEK. Läs mer här

24/8: Addtech har idag, den 24 augusti 2011 återköpt 500 000 B-aktier till en snittkurs av 142,50 kr.Addtechs aktuella innehav av egna aktier uppgår till 986 800 B-aktier. Läs mer här

15/7: Addtech släpper Q1-rapport 11/12. Läs mer här

7/6: Addtech Energy & Equipment, ett affärsområde i Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Maxeta AS.Maxeta har 50 anställda och omsätter cirka 80 MNOK. Läs mer  här

17/5: Addtech släpper Q4-rapport 10/11. Läs mer här.

Analys

Resultatet för Q1 2011/12 var i linje med Remiums estimat. Försäljningen steg med 22% varav 7% organiskt med till följd av en fortsatt stark försäljning i Sverige och en förbättrad efterfrågan i Danmark och Finland. Vid utgången av Q1 2011/12 hadekoncernen tillträtt tre förvärv, varav ett efter periodens slut, med en sammanlagd omsättning om ca 200 MSEK på årsbasis. Läs mer här

Baserat på Remiums prognoser för innevarande räkenskapsår handlas Addtech just nu till P/E 9,4. Om vi väljer att justera för bolagets nettoskuld och tittar på EV/EBIT blir detta nyckeltal 7,5. Direktavkastningen förväntas uppgå till 5.5 %.

addtech_pe2

Addtech har rekylerat upp under den senaste tiden men trots detta är den medellånga trenden fortsatt negativ. Vidare indikerar Stochastic kortsiktigt överköpta nivåer även om indikatorn ännu inte vänt ned. Stöd finns vid 134 kr samt runt 120 kr. Motstånd finns vid trendtaket samt runt 150 kr. Läs mer här

Insider & Mäklarstatistik

Under det senaste halvåret domineras insiderlistan av ett större antal relativt små aktieköp samt köp av köpoptioner. Värt att notera kan även vara att köpen skett av ett stort antal olika personer relaterade till koncernen. Totalt har drygt 16 000 aktier köpts och 6000 aktier sålts via en transaktion i slutet av september. Läs mer här

Totalt har38 mäklare handlat i aktien under de senaste tre månaderna med Morgan Stanleyoch Handelsbanken som dominerande aktörer på köp- respektive säljsidan. Morgan Stanley har under perioden nettoköpt 23 508 aktier till en snittkurs på 147,68  kr medan Handelsbanken har nettosålt 27 135 aktier till en snittkurs på 149,76 kr. Läs mer här

Framtiden

Remiums analytiker noterade efter den senaste kvartalsrapporten att efterfrågan i Sverige nu börjat att stagnera på en hög nivå medan de andra nordiska länderna fortfarande kan visa tillväxt. För att upprätthålla den snabba tillväxten måste nu Addtech förlita sig i högre grad på förvärv. Efter kvartalets utgång förvärvades ett bolag med 80 MNOK i omsättning. Vi gör inga större förändringar i våra estimat som av naturliga skäl inte innehåller några förvärv.

I en videointervju med Addtechs VD John Sjö från i mitten av maj beskrivs en ökad efterfrågan från OEM-kunder samt att återhämtningen gått snabbast i Sverige för att följas av övriga nordiska länder. Klicka här för att höra mer om detta och mycket annat.

videointervju

 

Nästa moment som bör bevakas: 27 oktober  - Delårsrapport 2 2011/12