UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 3

13:02 / 21 januari 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110121test2

  • Diamyd Medical meddelar att bolaget startar en Fas II-studie inom cancersmärta. Studien syftar till att utvärdera möjligheten att lindra cancersmärta med läkemedelskandidaten NP2 Enkefalin. Klicka här för att läsa nyheten.

  • Systemair har slutit avtal om förvärv av de utestående minoritetsposterna i Systemair AS Estland (25%) samt IMOS-Systemair i Slovakien (20%) av respektive bolagschefer. Efter förvärvet kommer dessa bolag att vara 100-procentigt ägda dotterbolag till Systemair AB. Klicka här för att läsa pressmeddelandet.

  • Sagax har förvärvat 94 000 kvadratmeter höglager i Jordbro Industriområde söder om Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 600 miljoner kronor motsvarande en direktavkastning om 7,3 % och 6 400 kronor per kvadratmeter. Klicka här för att läsa nyheten.