UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 1

10:00 / 7 januari 2011 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20110107

  • Uniflex meddelande i måndags att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal för bemanningstjänster med ett stort svenskt verkstadsföretag. Klicka här för att läsa nyheten i sin helhet.

  • Indutrade skriver i ett pressmeddelande att bolaget har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i finska Dantherm Filtration Oy med en årsomsättning om cirka 30 mkr. Klicka här för att läsa pressmeddelandet. Bolaget har även tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i teknikförsäljningsbolagen Mijnsbergen B.V. och ATB Automation med verksamhet i Nederländerna och Belgien och en årsomsättning om cirka 60 mkr. Klicka här för att läsa denna nyhet.

  • Endomines bekräftar tidplanen för produktionsstart och fastslår i ett pressmeddelande att tidsplanen för att en kommersiell produktion påbörjas under Q1/2011 ligger fast. Klicka här för att läsa nyheten.