UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Prognoser inför måndagens rapporter

10:12 / 28 januari 2011 Article

Under rapportperioden publicerar Introduce.se löpande Remiums prognoser för mindre och medelstora bolag. Dessa prognoser uppdateras kvartalsvis och finns alltid tillgängliga på www.introduce.se. Handelsdagen före rapport sammanfattas prognoser för de aktuella bolagen och publiceras i detta format.

  • PrognosUniflex: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 357,9 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om 74,0 %. Rörelseresultatet  förväntas uppgå till 24,1 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 6,7 %.

  • FormPipe: Remiums analytiker förväntar sig under Q4 en nettoomsättning om 35,3 MSEK vilket motsvarar en tillväxt om -7,0 %. Rörelseresultatet  förväntas uppgå till 8,2 MSEK motsvarande en rörelsemarginal om 23,3 %.