UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 5

11:47 / 31 januari 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • I Sensys Traffic har ett flertal styrelseledamoter samt VD fått sina BTA omvandlade till aktier. Dessa härrör från deltagandet i den nyemission som bolaget genomförde i slutet av 2010.

  • I Global Health Partner har Tycho Tullberg, VD för ett av Global Health Partners dotterbolag, genom bolag sålt 540 154 st aktier i två omgångar.

  • I Proact har det skett både insiderköp och sälj. Osmo Laita, VD för Proacts finska dotterbolag, säljer 1568 st aktier medan Eirik Pedersen, VD för Proacts norska dotterbolag, köper 2000 st.

  • I Sagax har storägaren Rutger Arnhult genomfört en rad transaktioner. Sammantaget har han minskat sitt innehav med 840 262 st preferensaktier och ökat sitt innehav med 467 134 st aktier.