UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 3

10:23 / 17 januari 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

  • Alasdair Breach - styrelseledamot i Vostok Nafta har köpt 30 000 aktier i bolaget vilket representerar ett värde kring 1,2 MKR. Innan transaktionen ägde Breach inga aktier i bolaget. Under slutet av 2010 ökade även en del andra insynsregistrerade personer sina innehav i Vostok Nafta.

  • I Global Health Partner har styrelseledamoten Lottie Svedenstedt ökat sitt innehav med 100 000 aktier att lägga till ett befintligt innehav på 320 000 aktier. Denna transaktion följer en rad försäljningar från andra insynsregistrerade personer sedan sommaren 2010.

  • I Proact har vi under perioden kunnat registrera tre köp från två  insynsregistrerade personer. Detta bryter den negativa trenden där styrelseordföranden Anders Hultmark och VD i ett av dotterbolagen Laita Osmo sålt ett relativt stort antal aktier sedan sommaren 2010.

  • Artur Aira har under perioden köpt sina första 100 aktier i AddTech

  • 2E Group är noterat på First North och rapporterar därför insidertransaktioner på egen hand via sin hemsida. Värt att notera är att VD Tomas Gustafsson har ökat sitt innehav nämnvärt under slutet av 2010 följd av en rad andra insynsregistrerade personer.