UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 1

11:10 / 3 januari 2011 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessagenomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dessa.

 • I Sagax är aktiviteten bland insiders fortsatt hög. Storägare Rutger Arnhult fortsätter att öka sitt innehav men vi har även sett en rad andra transaktioner såsom öveföringar och optionslösen.

 • I Global Health Partner fortsätter en av dotterbolagets verkställande direktörer, Tycho Tullberg, att minska sitt innehav i rask takt. Efter transaktionen har denna knapp 1,5 miljoner aktier kvar.

 • I CTT Systems verkar Torleif Nilsson ha vänt sitt innehav innan årsskiftet medan Peter Landquist valde att sälja hela sitt innehav om 2400 aktier.

 • I Precise Biometrics köpte bolaget VD Tomas Marshall 455 000 nya aktier bara två dagar innan julafton. Det var en ordentligt ökning av dennes innehav som nu uppgår till drygt 600 000 aktier.

 • I MSC konsult har en rad insynregistrerade personer registrerats för ökningar i och med den emission som pågått i bolaget. Närstående till bolagets VD Muazzan Choudhury har dock även köpt 40 000 nya aktier över börsen.

 • I och med Ratos uppköpserbjudande i Biolin Scinetific har styrelseledamot och tidigare VD Fredrik Lindgren samt nuvarande VD Jan Wahlström sålt hela sina innehav.

 • I NetOnNet har Finansinspektionen mystiskt rapporterat en ökning på 130 584 aktier från tre anonyma personnummer. Bakom dessa döljer sig SIBA- familjen Bentgssons bolag Waldir.

 • Lars Rosvall, styrelseledamot i Dagon, ägnade mellandagarna åt att öka sitt innehav i Dagon. Dessförinnan hade hade hunnit med att både sälja och köpa tillbaka hela sitt innehav - troligtivs i skattesyfte.

 • Trots en gedigen kursuppgång under året valde Krister Duwe att mer än dubbla sitt innehav i Mekonomen till knappa 3500 aktier.

 • Thord Wilkne passade strax innan årsskiftet på att köpa 75 000 nya Addnode aktier till sig själv och 10 000 till sina maka.

 • På årets sista handelsdag sålde Karl Zellner 1200 aktier i Addtech.