UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Insideranalys v. 39

13:37 / 27 september 2010 Article

InsideranalysVarannan måndag publicerar vi på introduce.se en genomgång av den senaste tidens insideraffärer. Att följa hur insynsregistrerade personer handlar i en viss aktie har historiskt sett visat sig vara ett viktigt analysverktyg. Det brukar sägas att det finns hundra anledningar till en insiderförsäljning medan det bara finns en anledning till insiderköp. Om detta är sant är dock upp till dig som investerare att bestämma.

Vi hämtar på daglig basis (ca 15:00) in insidertransaktioner för samtliga bolag noterade på NASDAQ OMX samt NGM. För övriga bolag länkar vi till bolagens egna insiderrapportering. I dessa genomgångar kommer vi att välja ut de transaktioner som vi anser är av störst intresse samt skriva en kortare kommentar kring dem.

  • Insiderhandeln i Sagax har sedan årsskiftet handlat om framförallt en person, nämligen Rutger Arnhult, VD i ett annat börsnoterat fastighetsbolag vid namn Corem. Arnhult är per 2010-08-13 näst största ägare i bolaget efter Sagax VD David Mindus men har sedan denna mätning forstatt att köpa aktier i bolaget.

  • Ett annat fastgihetsbolag där det händer saker är Atrium Ljungberg där styrelseledamoten Johan Ljungberg köpt 10294713 aktier enligt finansinspektionens rapportering. Även en av de större ägarna, Ola Holmström, har ökat sitt innehav i aktien.

  • I IT-bolaget Proact kan vi notera att bolagets styrelseordförande Anders Hultmark har avyttrat aktier i omgångar. Totalt har Hultmark sålt aktier för knappa 3 miljoner kronor sedan augusti månad.

  • Jan Folke, VD tillika största ägare i elektronikgrossisten Malmberg Elektriska har under september månad ökat sitt innehav i tre omgångar. Det är enligt finansinspektionens rapportering första gången en insynsregistrerad person handlar i bolaget sedan juni 2007.

  • Addnodes styrelseorförande Lars Save har sedan i somras sålt aktier via bolag samtidigt som han köpt aktier för egen räkning. Alla försäljningar har dock än så länge inte följts upp av ett köp, så per dags datum har Save nettosålt omkring 60 000 aktier under den senaste tiden.