UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sensys Traffic - Uppdatering av Saudiprojektet

00:00 / 2 augusti 2010 Article

Sensys har idag fått meddelande från sin kund Telvent att deras slutkund för ATVAM projektet i Saudiarabien initierat en diskussion om hävning av sitt kontrakt med Telvent. Telvent meddelar också att de för närvarande arbetar för att undvika hävning.

Sensys har av Telvent begärt, men ännu inte fått, fullständig information om bakgrunden till diskussionen mellan Telvent och kunden i Saudiarabien. Sensys anser sig ha uppfyllt sina åtaganden i kontraktet med Telvent, som i sin tur inte har initierat hävning av sitt kontrakt med Sensys.

Sensys har, efter den reservering som meddelades i bokslutskommunikén den 21 januari 2010, inte längre några nettotillgångar direkt hänförliga till projektet i balansräkningen. Varulagret är användbart för andra ordrar.

Klicka här för att läsa på om Sensys Traffic

Klicka här för en nyligen uppdaterat prognos för 2010