UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 30

12:55 / 30 juli 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20100730

Småbolagen har under den gångna veckan (torsdag till torsdag) haft en starkare kursutveckling än de 30 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen. På de längre tidshorisonterna ser vi dock att RSX fortfarande ligger en bit efter OMXS30, men avståndet mellan dessa båda index har sedan årsskiftet sett minskat sedan vår senaste jämförelse.

Under veckan har vi på Introduce.se publicerat 4 analysuppdateringar på spännande mindre och medelstora bolag!