UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 27

09:00 / 9 juli 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx20100709

  • Diamyd Medicals VD Elisabeth Lindner har i en intervju svarat på våra besökares frågor. Klicka här för att titta på videointervjun.

  • Vi har under veckan lanserat Dannemora Mineral samt Lagercrantz på Introduce.se. Klicka på respektive bolagsnamn för att få mer information om bolaget.

  • Småbolagen har haft en betydligt svagare kursutveckling för alla tidsperioder jämfört med OMXS30. Störst är skillnaden den senaste månaden där de mindre bolagen har fått se sig slagna med hela 6,8 % i jämförelse med de 30 största på Stockholmsbörsen.