UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 26

00:00 / 2 juli 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx_2jul

  • Vi lanserade igår Done på Introduce.se. Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser.

  • 2EGroup meddelade i onsdags att Wallmans Nöjen förvärvar Hamburger Börs i Stockholm. Klicka här för att läsa nyheten.

  • Opcon meddelade i tisdags att bolaget fått en order på 60 mkr i Skottland. Klicka här för att läsa nyheten.