UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Dannemora Mineral

00:00 / 5 juli 2010 Article

Dannemora Mineral är ett gruv- och prospekteringsföretag vars huvudsakliga målsättning är att återuppta brytningen av järnmalm i Dannemora järnmalmsgruva. Vidare är målet också att utveckla nya järnmalmsprojekt till brytvärda förekomster samt att bedriva prospektering i flera bas- och ädelmetallprojekt.

Klicka här för att läsa mer om bolaget

Klicka här för en nyckeltalsöversikt inkl. kvartalsdata och prognoser

Klicka här för en videointervju med bolagets VD

om_bolaget