UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitec - Förvärvar Capitex

13:00 / 1 juni 2010 Article

Logotyp-VitecVitec Software Group AB (publ), har den 1 juni avtalat om förvärv av samtliga aktier i programvarubolaget Capitex AB som 2009 omsatte 73 Mkr. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinst per aktie. Betalning sker kontant och med en konvertibel om 8 Mkr som maximalt kan ge 160 000 aktier vid konvertering. Vitecs årsomsättningstakt ökar efter förvärvet till ca 330 Mkr.

Programvarubolaget Capitex levererar branschspecifika affärssystem och en väsentlig del av verksamheten utgörs, likt Vitec, av programvaror anpassade för fastighetsmäklare och fastighetsbolag. Härutöver har även Capitex erbjudanden till bank och försäkringsbolag. Capitex affärsmodell med kunderbjudanden som ger hög andel repetitiva intäkter och en sammanhållen och väl utbyggd kundsupport passar väl in i Vitec-koncernen. Genom samgåendet skapas en långsiktig och resursstark leverantör.

- Vitec sätter stort värde på den starka position som Capitex uppnått på marknaden. Grunden till detta är det breda engagemanget från medarbetarna, det stora förtroende som kunderna visat bolaget och den starka produktportföljen, säger Lars Stenlund, VD i Vitec.

- Vi har i Vitec funnit en naturlig, stark och långsiktig ägare till Capitex som kan vidareutveckla bolagets potential till gagn för våra kunder och medarbetare. Tillsammans får vi större resurser för affärsutveckling, och med Vitecs strategi för internationalisering blir detta mycket spännande i framtiden, säger Ingemar Nilsson, VD och huvudägare i Capitex.

Capitex har under en följd av år redovisat god lönsamhet. Omsättningen uppgick 2009 till 73 Mkr med ett rörelseresultat om 6,6 Mkr. Vitec-koncernens årsomsättningstakt ökar efter förvärvet till ca 330 Mkr per år. Förvärvet bedöms direkt resultera i en ökning av vinsten per aktie för Vitec.