UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

ValueTree - Nya affärer

00:00 / 18 juni 2010 Article

ValueTree informerar idag om två stycken nya affärer. Bolaget håller idag en presskonferens med anledning av detta på Remium AB, Kungsgatan 12-14 Stockholm klockan 10:30. Intresserade ombeds kontakta info@remium.com för anmälan.

  • ValueTree, listat på AktieTorget, har skrivit ett Letter of Intent med norska Ludo Kids om samgående. Den tilltänkta affären kommer att ske genom apportemission som gör att säljaren av Ludo Kids blir en av de största enskilda ägarna i Value Tree med ett innehav om maximalt 25 procent. Det nya tilltänkta bolaget kommer att bli den ledande utvecklaren och distributören av barnprodukter på den nordiska marknaden.

  • ValueTree Holdings AB (publ) förvärvar en av nordens ledande utvecklare av barn- och familjespel, Användbart Litet Företag (ALF). ValueTrees målsättning är att inom en snar framtid vara den ledande utvecklaren och distributören av barnprodukter i norra Europa. Förvärvet av ALF och de nyligen genomförda köpen av Carlobaby och Eber Toys är ett led i att nå detta mål.

Klicka här för att läsa dessa pressmeddelanden i sin helhet.