UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Hansa Medical

10:00 / 3 juni 2010 Article

Hansa Medical är ett bioteknikbolag som bedriver forskning och utveckling av läkemedelskandidater och diagnostikverktyg i preklinisk och tidig klinisk fas. Företaget har tre huvudprojekt som de utvecklar parallellt och målsättningen för samtliga projekt är utlicensiering till större bioteknik- eller läkemedelsbolag samt diagnostikbolag.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet

Klicka här för Remium Review på bolagets H2-rapport

Klicka här för en färsk intervju med bolagets VD Emanuel Björne

Hansa-Medical-om-bolaget