UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Diamyd Medical - Tecknar avtal på diabetesvaccin

00:00 / 22 juni 2010 Article

nyhetDiamyd Medical AB har tecknat avtal med Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. (OMJPI), ett företag inom Johnson & Johnson, om att utveckla och kommersialisera diabetesvaccinet Diamyd®.

Avtalet täcker utveckling och världsomspännande kommersialisering av det GAD65-baserade diabetesvaccinet Diamyd® för behandling och prevention av typ 1-diabetes och relaterade sjukdomar. Diamyd erhåller en upfront-betalning om 45 miljoner dollar och enligt avtalet har Diamyd möjlighet att erhålla ytterligare upp till 580 miljoner dollar i utvecklings- och försäljningsmilstolpsbetalningar, samt dessutom stegvis ökande royalty-satser på framtida försäljning.

Parterna kommer att dela utvecklingskostnaderna lika fram till den pågående europeiska fas III-studiens resultat, som väntas under första halvåret 2011. OMJPI äger rätt att ta över ansvaret för utvecklingsprogrammet i samband med utvärdering av resultaten. I enlighet med bolagets strategi har Diamyd säkrat exklusiva rättigheter i de nordiska länderna. Diamyd behåller även rättigheterna till terapeutisk användning av GAD65-genen samt för derivat, fragment och varianter av GAD65-proteinet.

- OMJPI är en idealisk partner till Diamyd med mycket stora globala resurser och ett starkt engagemang för diabetes, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical. Avtalet ger Diamyd möjlighet att expandera och bygga ett ledande specialty pharma-bolag i Norden, men viktigast av allt är att avtalet kan göra vår banbrytande betacellsbevarande behandling tillgänglig för patienter över hela världen.

Avtalet träder i kraft efter godkännande i enlighet med amerikansk konkurrenslagstiftning, den s.k. Hart-Scott-Rodino Anti-Trust Improvements Act, vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2010. Destum Partners Inc. i North Carolina, USA, assisterade Diamyd Medical i sökandet av partner och agerade som rådgivare under due diligence-processen. Diamyd håller presskonferens idag, den 22 juni klockan 14:00 i Stockholm.

För vidare information se www.diamyd.com.