UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Positiva resultat för STEEN Solution

15:00 / 19 maj 2010 Article

LogotypResultatet av HELP (Human ex vivo Lung Perfusion)- studien med STEEN Solution™ visar att transplantation med ex vivo utvärderade lungor var minst lika bra som i kontrollgruppen. Den slutsatsen presenterades under ISHLT kongressen i Chicago i april månad.

Resultaten efter transplantationer med ex vivo utvärderade lungor, var enligt studieansvarig Dr. Marcello Cypel, minst lika bra som i kontrollgruppen. Detta är anmärkningsvärt då 19 av 22 av de utvärderade lungorna före ex vivo utvärdering bedömdes ha sämre kvalitet än de i kontrollgruppen. Studien visar därmed att man med hjälp av ex vivo utvärdering av lungor kan öka antalet lungtransplantationer utan att risken för komplikationer hos patienten ökar.

Totalt innefattar studien 22 lungtransplanterade patienter i gruppen med ex vivo utvärderade lungor. De övriga 136 lungtransplanterade patienterna som transplanterades med konventionell metod i Toronto under studieperioden utgjorde en kontrollgrupp. Resultaten från den kanadensiska HELP-studien på ex vivo utvärdering av lungor med STEEN Solution™, presenterades under den internationella lung- och hjärttransplantationskongressen ISHLT i april. Studien kommer att publiceras i vetenskaplig tidskrift inom ett par månader.

Med STEEN Solution™- utvärderingsmetod ökar antalet tillgängliga organ som kan transplanteras väsentligt då mindre än 20 procent av de lungor som doneras transplanteras, t ex i USA, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då metoden dessutom medger att andra typer av donatorer kan användas. Behovet av donerade organ för transplantation överstiger idag väsentligen tillgången.