UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

SharpView - Order på SharpView MRI

00:00 / 2 maj 2010 Article

Eiber Radiology, södra Floridas mest kompletta digitala röntgenklinik blir första kund i USA att teckna kontrakt för SharpView® MRI, som lanserades i december 2009. SharpView® MRI gör det möjligt att korta undersökningstiderna vid undersökningar med Magnetresonans (MR). Den diagnostiska kvaliteten kan fortfarande bibehållas, vilket ger ökad kostnadseffektivitet och förbättrad patientkomfort.

Sedan december används SharpView MRI vid Hässleholms sjukhus som är först ut i Sverige att använda produkten i klinisk drift. I dagläget används SharpView MRI bland annat på flera typer undersökningar av ländrygg och knä. Tiden för dessa undersökningar har minskats med mellan 15-30 %, utan kompromisser med bildkvalitén.

\"Ordern från Eiber Radiology ser vi som en viktig start för SharpView MRI på den amerikanska marknaden. Vår medverkan vid radiologimässan RSNA i december förra året var mycket lyckad och intresset för våra produkter har ökat än mer efter det\", säger Jeff Grenier, försäljningschef för SharpView i USA.

\"Vi är mycket nöjda med samarbetet med Hässleholms sjukhus och försäljningen till Eiber Radiology. SharpView MRI är vår andra produkt på marknaden och den är dessutom ett bra komplement till vår redan etablerade SharpView CT\" säger Magnus Aurell, VD på SharpView.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet

Klicka här för att läsa mer om SharpView