UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 21

16:15 / 28 maj 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX-28-5

  • Dagons VD Roger Stjernborg Eriksson säger i en intervju att "Vi ser Göteborg som en tillväxtregion där vi önskar att växa som fastighetsägare" Klicka här för att läsa hela intervjun.

  • Phonera meddelade i veckan att bolaget genom ett Service Provider-avtal med Telia kommer att satsa på mobiltelefonmarknaden. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

  • Trygga Hem meddelade under veckan att man ämnar genomföra en aktiespridning för att "(---)bredda ägandet i bolaget för att öka intresset för bolagets aktier" Klicka här för att ta del av villkoren.