UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 20

14:05 / 21 maj 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

RSX vs. OMXS30 20-5

Under veckan som gått ser vi att småbolagen klarat sig bättre än storbolagen med en betydligt mindre nedgång. Dock är småbolagen fortfarande ner mer för månaden, sannolikt är det hänförligt till att många småbolagsaktier såldes i desperation under första nedgångsfasen. Det är ett relativt vanligt scenario i början av större sättningar att investerarna börjar med att fly de mer illikvida värdepapperna.

Även om de flesta fokuserat på makrosiffror under veckan har det hänt en hel del i flera bolag. Bland annat publicerade BioGaia en studie med L. reuteri och Vitrolife meddelade positiva resultat för Steen Solution. Dessutom har vi publicerat Reviews för ett antal bolag, däribland Vitec, Phonera, ONE Media och Bong Ljungdahl.