UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Remium - Kapitalmarknadsdagr begränsade och först till kvarn gäller.

11:00 / 25 maj 2010 Article

Remium LogotypTorsdagen den 27:e maj kommer Remium att arrangera en kapitalmarknadsdag på Nalen (Regeringsgatan 74) i Stockholm. Vi har glädjen att ge besökare på introduce.se möjligheten att kostnadsfritt anmäla sig. Endast ett fåtal platser finns kvar så först till kvarn gäller. Skulle du inte få plats meddelas detta per mail.

Dagen bjuder på nio presentationer av mycket intressanta börsbolag och avslutas med en redogörelse för ett högaktuellt ämne, det politiska opinionsläget. Eftersom vi nu på allvar har gått in i valrörelsen är det mycket glädjande att kunna presentera seminariets avslutningstalare, Sören Holmberg. Sören Holmberg är professor i statsvetenskap och kommer, med utgångspunkt i sitt arbete med att kartlägga och analysera väljarnas beteende, att ge oss sin bild av det rådande opinionsläget.

Anmäler dig gör du här

07.45-08.15 Frukost
08.20-08.55
Invisio Headsets, Lars Højgård Hansen, VD
08.55-09.30 CellaVision, Yvonne Mårtensson, VD

09.30-10.00 HomeMaid, Åsa Keller, VD
10.00-10.15 Kaffe
10.15-10.50 Formpipe, Christian Sundin, VD

10.50-11.25 Linkmed , Ingemar Lagerl öf, VD
11.25-12.00 BioInvent, Svein Mathisen , VD
12.00-13.00 Lunch

13.00-13.35 Diamyd Medical, Elisabeth Lindner, VD
13.35-14.10 Scribona, Lorenzo Garcia , VD
14.10-14.40
Systemair, Gerald Engström, VD

14.40-15.00 Kaffe
15.00-15.40 Key Note, Sören Holmberg (om valet)