UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Nytt bolag - Bong Ljungdahl

10:04 / 7 maj 2010 Article

Bongs verksamhet är inriktad på tillverkning och försäljning av kuvert och specialförpackningar. Bolaget har ett tiotal fabriker runt om i Europa och har som strategi att producera så nära sina kunder som möjligt för att på så sätt korta ledtiderna och öka tillgängligheten.

Klicka här för att läsa mer om Bongs verksamhet

Klicka här för en textintervju med bolagets VD

Klicka här för en färsk analys av aktien

Bong-Nytt-bolag