UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Novestra - Erhåller utdelningar

15:00 / 26 maj 2010 Article

Logotyp-NovestraNovestra får sammanlagt 6,0 miljoner kronor i utdelning från portföljbolagen Qbranch och Netsurvey och räknar med ytterligare två betydande utdelningar från andra portföljbolag under innevarande år.  Under 2009 erhöll Novestra totalt 18,1 miljoner kronor i utdelningar och genom ett inlösenförfarande.

De kontinuerliga utdelningarna visar att flertalet av portföljbolagen inte bara har en solid kapitalbas, utan även kassaflöden som möjliggör fortlöpande utdelningar till sina aktieägare. Vi har haft en längre tid av mycket god tillväxt och positiv utveckling i portföljbolagen, där utdelningarna är det kortsiktiga resultatet. Långsiktigt hoppas vi naturligtvis att den positiva utvecklingen i portföljen skall generera en bra avkastning för Novestras aktieägare i takt med att portföljbolagen avyttras eller noteras säger Novestras VD, Johan Heijbel.