UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Sensys Traffic - Järnvägsorder på 18 MSEK

00:00 / 9 april 2010 Article

SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på system för övervakning av strömavtagare från det svenska Trafikverket till ett värde av 18 miljoner kronor.Ordern är en utbyggnad av det befintliga systemet för strömavtagarövervakning, så kallad APMS. Leverans beräknas ske över under 2010 och 2011.

Det svenska Trafikverket blir härmed först med att bygga ut ett mer heltäckande APMS-system för övervakning av järnvägsnätet. Trafikverket har sedan tidigare 10 installerade APMS-enheter som täcker delar av järnvägsnätet. Med denna order mer än fördubblas antalet enheter i det svenska järnvägsnätet.

APMS-system identifierar skador på strömavtagare så att dessa kan bytas innan de river ned kontaktledningen. En nedrivning resulterar i att tågen blir strömlösa med kostsamma reparationer och förseningar som följd. Under den gångna vintern har flera kontaktledningar rivits ned av skadade strömavtagare. Ett antal nedrivningar har också kunnat förebyggas genom att de befintliga APMS-installationerna i tid identifierat skadorna. Trafikverkets målsättning är att ytterligare minska antalet nedrivningar.

\"Detta lägger grunden för att vi ska fortsätta att utveckla APMS-affären inom Sensys,\" säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.