UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 15

00:00 / 16 april 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Opcon har under veckan meddelat att accepter motsvarande cirka 2,8 procent av samtliga aktier i Tricorona har erhållits och Opcon fullföljer erbjudandet. Klicka här för en intervju med bolagets SO och VD angående denna affär.

  • Consilium meddelar under fredagen att bolaget tagit ytterligare en stor (48 MSEK) order inom automation. Klicka här för en översikt av årets släppta pressmeddelanden

  • DIBS Payment Services har under dagen meddelat att bolaget tagit in order från Parks & Resorts som till säsongen 2010 lanserar möjligheten att betala inträde till sina parker på nätet. Klicka på bolagsnamnet för att läsa mer om DIBS verksamhet.