UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 14

00:00 / 9 april 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • När vi nu har avverkat årets första kvartal så kan vi summera det som 1-0 i matchen De Mindre vs. De Större. RSX kan uppvisa en uppgång på 16,4 procent att ställa emot 9,0 procent för bolagen som ingår i OMXS30.

  • Vi har under veckan lanserat miljöteknikbolaget Opcon på Introduce.se. Klicka här för att läsa veckans pressmeddelande om Opcon Powerbox på Wallenius fartyg och klicka här för en intervju med Rolf Hasselström och Mats Gabrielsson.

  • Addnode meddelade under veckan att bolagets dotterbolag Technia tecknat ett stort avtal överstigande 40 MSEK med globala telekomleverantörer. Klicka här för en intervju med bolagets VD Staffan Hanstorp från slutet av februari.