UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Bringwell - Möjlighet att distribuera läkemedel

00:00 / 1 april 2010 Article

Bringwell, Nordens ledande leverantör av egenvårdsprodukter utökar nu sitt partihandelstillstånd till att omfatta läkemedel. Avregleringen av apoteksmonopolet har inneburit nya spännande affärsmöjligheter för Bringwell som nu förbereder sig för en ökad efterfrågan av distributionstjänster.

Hittills har Bringwell, genom det helägda dotterbolaget Hela Pharma AB i Falköping, främst distribuerat kosttillskott och naturläkemedel till butiker inom hälsofackhandel samt till grossister inom dagligvaruhandeln och apotek. Hela Pharma har nu erhållit partihandelstillstånd för lagerhållning och distribution av läkemedel.

För att kunna hantera ökade distributionsvolymer och för att sänka koncernens lagerhållningskostnader utökar nu Bringwell lagerkapaciteten i Falköping med 2 000 kvm.

”Det utökade tillståndet gör att vi nu står fullt rustade för en utökning av distributionsverksamheten för den avreglerade apoteksmarknaden samtidigt som vi ser betydande kostnadsbesparingar genom att kunna centralisera Bringwells nordiska lager till Hela Pharma AB säger David Rönnberg VD på Bringwell”.

Klicka här för Remium Review på Bringwells Q3-rapport

Klicka här för att studera bolagets nyckeltal