UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Addnode - Tecknar storavtal via Technia

00:00 / 7 april 2010 Article

Addnodes dotterbolag Technia, har tecknat avtal värt över 40 MSEK med globala telekomleverantörer. Avtalen sträcker sig över två år och omfattar leverans av PLM-programvara från Dassault Systèmes, med tillhörande support- och underhållsavtal. Av totala ordervärdet avser cirka 30 MSEK förlängning av befintliga avtal.

Technias kunder finns inom ett flertal branscher och under verksamhetsåret 2009 bedrevs kundprojekt i ett trettiotal länder. Inom telekombranschen finns kunder som: Sony Ericsson Mobile Communication, Ericsson, Nera Networks, Nokia, Nokia Siemens Network, Proximion Fiber Systems och Telenor Cinclus.

- Långa relationer med ledande telekom och elektronikföretag utgör en viktig del i Technias kundbas. Avtalen är en tydlig markering att vi fortsatt står starka i dessa marknadssegment och visar på vår ledande position inom PLM-området, säger Ylva Berg, VD Technia och affärsområdeschef Product Lifecycle Management.

- Vi är mycket stolta över att globala företag med komplexa behov väljer att arbeta med oss. De tecknade avtalen visar på nyttan av att jobba nära kunderna och vikten av att förstå kundernas behov, säger Staffan Hanstorp, VD och koncernchef, Addnode AB.

Klicka här för hitsoriska nyckeltal och prognoser för Addnode