UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

WeSC - Höjer målen för 2010/2011

00:00 / 25 mars 2010 Article

WeSC har avslutat införsäljningen av höstkollektionen 2010 och ordersiffrorna visar en fortsatt stark tillväxt. Tecknade förorder för höstkollektionen 2010 uppgår till cirka 152 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning om cirka 19 procent jämfört med motsvarande kollektion föregående år. Tillväxten i förordersiffrorna har påverkats negativt av försvagande valutor (USD och EUR). Omräknat i lokala valutor var den totala ökningen av förorder ca 32 procent. Förordersiffrorna inkluderar försäljning till egna butiker.

”Vi ser fortsatt mycket starka trender och tror att förutsättningarna för en försäljningstillväxt om minst 20 procent med en EBIT-marginal om minst 15 procent för räkenskapsåret 2010/2011, är en rimlig målsättning. Detta skulle innebära en EBIT om minst 65 MSEK. Det finns all anledning att tro att tillväxtmöjligheterna kommer att fortsätta vara bra under åren framöver” säger bolagets VD, Greger Hagelin.

Klicka här för en nyckeltalsöversikt samt prognoser