UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Tethys Oil - Riktad nyemission

00:00 / 12 mars 2010 Article

Styrelsen i Tethys Oil AB har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 350 000 aktier till kursen 30,75 SEK per aktie, varigenom bolaget tillförs 10,76 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen kommer att genomföras med stöd av årsstämmans bemyndigande. De nya aktierna kommer att tecknas av internationella institutionella investerare.

Nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget till 28 788 600, vilket motsvarar en utspädningseffekt om 1,2 procent beräknat på nuvarande antalet aktier. Teckningskursen är i linje med Tethys rådande börskurs.

Emissionslikviden kommer att användas som rörelsekapital.

Klicka här för Remium Review på bolagets Q4-rapport