UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 11

00:00 / 19 mars 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Förra veckan utvecklades OMXS30 betydligt starkare än RSX men vi ser att RSX tagit igen delar av detta försprång under denna vecka. Detta stärker även tesen om att de mindre bolagen är eftersläntrare vid kraftigare börsuppgångar.

  • Vitrolife meddelade under veckan att bolaget blivit nominerat till Stora Exportpriset som tilldelas bolag som har uppvisat en stark utveckling av sin export under de senaste åren med framgångar på flera marknader. H.M. Konungen är prisutdelare när vinnaren presenteras på Stadshuset den 19 april.

  • ONE Direct, som ingår i kommunikationsföretaget ONE Media, har fått i uppdrag att via direktmarknadsföring öka Canal Digitals nykundsförsäljning. Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet