UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 10

00:00 / 12 mars 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

  • Båda indexen har fortsatt i positiv riktning även om OMXS30 har knappat in något under den senaste handelsveckan. RSX ligger dock fortsatt i täten vilket innebär att bolagen på Smallcap, Aktietorget, NGM och First North i genomsnitt har gått bättre än de större hittills i år.

  • I början av veckan meddelade 2Entertain att det sedan februari helägda dotterbolaget Hansen Event & Conference har utsetts till såväl officiell resebyrå som eventbyrå för handbolls-VM som hålls i Sverige 2011. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

  • Under veckan meddelade Digital Vision att Michael Freudenthal som i December 2009 tillträdde VD-posten nu lämnar bolaget på grund av olika syn på hur bolaget skall utvecklas framöver. Styrelsen har utsett Bengt Broman, styrelseledamot i bolaget, till tillförordnad VD. Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet