UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Novestra - Förvärvar 24 procent av investmentbank

00:00 / 2 mars 2010 Article

Novestra har i samband en omstrukturering som skall möjliggöra ytterligare expansion förvärvat 24 procent av Nordberg Capital Partners. Norberg Capital är en liten investment bank som har varit verksamt i New York i mer än 30 år med fokus på transaktioner och aktiehandel i bolag noterade på de skandinaviska och östeuropeiska börserna.

I samband med Novestras förvärv har ägarkretsen i Nordberg Capital Partners breddats och ryska Index Atlas Group samt de svenska kapitalförvaltningsbolagen Servisen Investment Management och Nove Captial Management har investerat i bolaget till samma villkor som Novestra.

I den nya organisationen kommer Peter Nordberg att bli Verkställande Direktör och bolaget kommer att ha representationskontor i Stockholm och Moskva även om huvuddelen av verksamheten fortsatt kommer att bedrivas från New York.

För Novestras del ser jag det som en liten men mycket intressant exponering som säkerligen kommer att ge oss ett bra affärsflöde fram över. Dessutom tycker vi det är intressant att Nordberg Capital Partners kommer att erbjuda möjlighen för små och medelstora bolag att nå amerikanska investerare. En möjlighet som i finanskrisens spår mer eller mindre försvunnit för flertalet av de mindre och medelstora bolagen i Skandinavien.” säger Novestras VD, Johan Heijbel.

Klicka här för att läsa mer om Novestras befintliga innehav