UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Micro Systemation - Order i Östasien

00:00 / 1 mars 2010 Article

Micro Systemations satsning på Asia-Pacific (APAC) området börjar visa resultat.Under fjolåret påbörjade bolaget en satsning på APAC-området och som en direkt följd av bolagets ökade fokus och marknadsbearbetning, kan vi idag meddela att MSAB har erhållit en strategiskt viktig order från regionen med ett ordervärde på cirka 1,5MSEK.

MSAB har tidigare haft några mindre order från regionen men inte alls i denna omfattning varför det är glädjande att se en sådan potential i en för oss relativt ny marknad säger VD Joel Bollö.Licenserna, som vi till antalet inte vill delge av konkurrensskäl, löper över ett år.

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser