UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Fortnox - Beslut kring utlandsetablering

00:00 / 9 mars 2010 Article

 • Förhandlingar om utlandsetablering klar
 • Fristående bolag, Fortnox International AB bildas
 • Fortnox International förvärvar det polska bolaget Fortnox Sp. z o.o.
 • Fortnox International förvärvar Fortnox 51-procentiga andel i programutvecklingsbolaget 4DS
 • Jens Collskog utses som ny VD i Fortnox AB

UTLANDSETABLERING

I den extra bolagsstämma som hölls den 18 december 2009 beslöts att en satsning i utlandet skall ske i ett fristående bolag, Fortnox International AB. Det ägs inte till någon del av Fortnox AB, men Fortnox aktieägare får, utan kostnad, 10% av det nybildade bolaget och bjuds in att, via en nyemission, vara delaktiga i satsningen. Styrelsen i Fortnox AB har nu undertecknat avtal som innebär följande:

 • Fortnox International AB bildas av Jan Älmeby, nuvarande vd och grundare av Fortnox AB samt 4-6 investerare och entreprenörer, samtliga med en omfattande erfarenhet av mjukvara för administration.
 • Investerarna bidrar med 5-7 Mkr.
 • Antalet aktier är vid starten 58 000 000 st
 • 5 800 000 aktier kommer att delas ut utan vederlag till Fortnox AB:s aktieägare av grundarna. Fördelning sker i proportion till innehavet av antalet aktier i Fortnox AB per 2010-03-12.
 • Under andra kvartalet 2010 skall ett prospekt tas fram som skall godkännas av Finansinspektionen
 • Prospektet kommer att erbjuda Fortnox AB:s aktieägare att i en emission teckna 29 000 000 nyemitterade aktier i Fortnox International AB till kursen 1 kr per aktie. Detta motsvarar 1000 aktier i Fortnox International AB per aktiepost om 2000 aktier i Fortnox AB.
 • Fortnox International tar alla kostnader för anpassningar av programmen till de olika marknaderna.

Fortnox International ersätter Fortnox på följande sätt :

 • Startersättning som betalas under kvartal 1 år 2010. 
 • Royalty på all omsättning i Fortnox International. 
 • En garanterad minsta royaltyersättning från och med år 2011.
 • Äganderätten till varumärket Fortnox och övriga immateriella rättigheter ligger kvar hos Fortnox AB.
 • Avtalet omfattar Storbritannien, Tyskland, Finland och Polen med möjlighet att senare omfatta fler länder
 • Fortnox International AB förvärvar det av Fortnox AB helägda bolaget Fortnox Sp. z o.o. och den av Fortnox ägda 51-procentiga andelen av programutvecklingsföretaget 4DS med fem medarbetare. Dessa kommer att arbeta med anpassningsarbetet av Fortnox program för utlandsmarknaden.

Ny VD och vice VD utsedda

Jan Älmeby lämnar VD-posten i Fortnox AB för att på heltid arbeta med Fortnox International AB som VD. Jan kommer av jävsskäl inte att ingå i Fortnox styrelse, men samarbetet mellan Fortnox AB och Fortnox International AB kommer att innebära en stor del gemensam produktutveckling där Jan kommer att vara aktiv tillsammans med den nya ledningen i Fortnox AB. Ny ledamot i Fortnox AB:s styrelse kommer inte att väljas vid stämman den 11 mars 2010.

Jens Collskog efterträder Jan som VD i Fortnox AB från den 12 mars. Jens har arbetat i Fortnox sedan starten som försäljningschef och känner verksamheten ingående. Tidigare har Jens varit försäljningschef och supportchef i SPCS, nuvarande Vismaspcs. Jens kommer även i fortsättningen att arbeta som försäljningschef. Karin Korpe utses samtidigt till vice VD i Fortnox AB. Karin är ekonomichef på Fortnox AB, hon har tidigare arbetat som ekonomichef på ett större företag och även drivit egen redovisningsbyrå.