UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Enterprise Value (EV)

00:00 / 17 mars 2010 Article

EV står för Enterprise Value och beräknas förenklat som bolagets marknadsvärde plus nettoskuld. Nettoskulden är i sin tur räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar. Genom att lägga till nettoskulden till bolagets marknadsvärde så får man ett, enligt vissa, renare mått på vad verksamheten värderas till. Skulle de räntebärande tillgångarna, i form av exempelvis likvida medel, överstiga de räntebärande skulderna blir nettoskulden negativ och dras då bort från bolagets marknadsvärde.

EBIT står i sin tur för Earnings Before Interest and Taxes och översätts i de flesta fall till rörelseresultat. Detta resultat är inte påverkat av några finansiella poster och genom att ställa det mot EV erhålls en kvot som jämför bolagets värde och vinster precis som i P/E-talet. Skillnaden mellan P/E-talet och EV/EBIT är dock att man på ett tydligare sätt kan se hur verksamheten värderas.

Nedan finner du en lista på ett urval av våra bevakade bolags EV/EBIT beräknat på Remiums prognoser för 2010 års resultat. Söker du andra nyckeltal eller vill räkna ut EV/EBIT för andra bolag är det bara att klicka dig in på respektive bolags nyckeltalsflik och därifrån scrolla ned en aning.

Nyckeltalen nedan baseras på senaste betalda kurser 13:32

Bolag:EV/EBIT
AllTele    5,9
BioGaia    24,7
DIBS     13,0
Micro Systemation                                            10,0