UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Diamyd Medical - Amerikanska Fas III studien på god väg

00:00 / 10 mars 2010 Article

Diamyd Medical meddelar idag att 100 patienter har inkluderats i bolagets pågående amerikanska fas III-studie DiaPrevent. Det globala fas III-programmet med bolagets ledande läkemedelskandidat Diamyd® har därmed rekryterat mer än 430 barn med nydiagnostiserad typ 1-diabetes i Europa och USA.

100 patienter har nu rekryterats i bolagets amerikanska fas III-studie kallad DiaPrevent vid 33 diabeteskliniker i USA och ytterligare kliniker kommer att tillkomma. Studien ska inkludera 320 barn och ungdomar mellan 10 och 20 år som nyligen insjuknat i typ1-diabetes.

Sedan amerikanska FDA godkände inklusion av barn ned till 10 års ålder i studien, vilket möjliggjort för oss att kontraktera barnkliniker, har rekryteringstakten ökat avsevärt. Ett flertal kliniker har tillkommit och flera är på väg. Den senaste månaden har en ny patient per dag fått sin första injektion och rekryteringstakten accelererar, säger Elisabeth Lindner, vd och koncernchef för Diamyd Medical.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet

Klicka här för en intervju med bolagets VD Elisabeth Lindner