UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Consilium - Brandlarm på höghastighetståg

00:00 / 5 mars 2010 Article

Consilium har erhållit en order att utrusta 40 kinesiska höghastighetståg med brandlarm. Ordervärdet uppgår till 9 MSEK. Consilium skall utrusta 40 kinesiska höghastighetståg, med vardera 8 vagnar, totalt 320 vagnar, med brandlarm. Dessa 40 höghastighetståg ingår i vad som i Kina kallas ”The New Generation High Speed Trains”, och har en toppfart på 350 km/tim.

”Det sker stora infrastrukturinvesteringar i tågsystem på global basis. Orderingången för Consilium’s division för brandlarm till tåg och transportapplikationer förväntas öka under 2010. Detta är ett av de intressanta projekt Consilium har i sin utvecklingsportfölj”, säger Consilium’s koncernchef Ove Hansson.

Klicka här för historiska nyckeltal och prognoser