UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

BiolinScientific - Förvärvar Farfield

00:00 / 1 mars 2010 Article

BiolinScientific har ingått avtal om att förvärva analysinstrumentföretaget Farfield. Förvärvet av Farfield kompletterar BiolinScientifics produktportfölj och tillför nya applikationsmöjligheter inom biovetenskaper. Genom att kombinera Farfield med BiolinScientifics internationella försäljning och distribution förväntas försäljningen av produkter öka väsentligt. Förvärvet förväntas bidra till BiolinScientifics lönsamhet och kassaflöde från år 2011. Köpeskillingen motsvarar en gång nettoomsättningen för den förvärvade verksamheten och erläggs i konvertibler i BiolinScientific.

BiolinScientific AB (publ) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska Farfield Group Ltd (Farfield). Tillträde planeras ske den 100401, från vilken datum Farfield konsolideras i BiolinScientific koncernen. Säljare är Farfields ledning tillsammans med en mindre grupp finansiella investerare.

”Farfield har en kompetent organisation med bra produkter baserade på en unik teknologi. Farfields produkter är ett logiskt komplement till vår produktportfölj. Vår utgångspunkt är att Farfields produkter bör vara av värde och intresse för en betydande del av vår kundbas. Farfields teknologi förser oss också med strategiskt viktiga applikationsmöjligheter inom biokemisk forskning. Vi räknar med att kunna öka försäljningen av Farfields produkter väsentligt, när vi integrerar Farfield med vår egen internationella försäljning och distributionsorganisation.” säger Fredrik Lindgren, VD för BiolinScientific.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet