UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Att räkna på ett case

00:00 / 12 mars 2010 Article

introduce.se finner du alltid uppdaterade historiska nyckeltal och prognoser på innevarande räkenskapsår. Att gå tillbaka i tiden, även på kvartalsbasis, för att titta på eventuella säsongsvariationer och mönster är ofta en viktig del när man tittar på ett nytt bolag (case). Detta har tidigare inte varit så enkelt för de mindre och medelstora bolagen men är nu möjligt via introduce.se.

Att räkna på sina intressebolag för att sedan möjliggöra jämförelsevärderingar är dock inte alltid helt enkelt. För att underlätta för dig som investerare har vi därför skapat en nyckeltalsräknare som du finner om du klickar på fliken \"Nyckeltal\" för det bolag du vill räkna på och scrollar ner. Du finner även förklaringar för att lättare kunna tolka dessa nyckeltal.

Mata in aktiekurs och välj sedan vilket år du vill hämta in finansiell data ifrån. Vår tanke är att Remiums AB:s prognoser som hämtas in främst ska vara en vägledning för dig som investerare. Har du själv en annan uppfattning om vad bolaget ska tjäna så kan du ändra direkt i räknaren och nyckeltalet ändras i realtid.