UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Aqeri - Tar ny order

00:00 / 26 mars 2010 Article

Aqeri har erhållit order på industridatorer från ett börsnoterat företag med internationell verksamhet. Ordervärdet är initialt 1,1 MSEK. Aqeris datorsystem skall användas för styrning och övervakning i företagets tillverkningsprocess vid olika fabriker. Leveranser kommer att ske under 2010.

Aqeri vann avtalet tack vare att vi på kort tid kunde ta fram en lösning till kunden, samtidigt som kunden har kunnat erhålla omedelbar support.

Klicka här för en videointervju med Aqeris VD Jan Israelsson