UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

AllTele - Förvärvar Spinbox

00:00 / 31 mars 2010 Article

AllTele förvärvar mobiloperatören Spinbox AB med nära 20 000 slutanvändare. Säljare är Swefour AB, ett portföljbolag inom Brainhart Capital. Förvärvet av Spinbox innebär att AllTele kickstartar satsningen på mobila tjänster och ger i ett slag AllTele tillgång till en stark kundbas, djup know-how och en komplett återförsäljarorganisation med 74 återförsäljare inom SME-segmentet.

Förvärvet av Spinbox är strategiskt viktig och innebär att AllTele direkt uppnår kritisk kundmassa för att nå lönsamhet i mobilsatsningen. AllTele får med Spinbox också ett MVNO-avtal med Telia som kompletterar det egna Service Provider-avtalet som tecknades under hösten

– Förutom en volymmässigt intressant, snabbt växande och lönsam mobiltelefoniaffär, innebär förvärvet att vi direkt kan lansera hela vårt företagserbjudande med full marknadstäckning via Spinbox uppbyggda återförsäljarorganisation, säger Ola Norberg, vd AllTele.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet