UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

WeSC - Fyra nya konceptbutiker

00:00 / 25 februari 2010 Article

I dag öppnas den första butiken med WeSC:s nya inredningskoncept på Jakobsbergsgatan i Stockholm. Redan till sommaren kommer ytterligare 3 butiker med det nya butikskonceptet att öppnas i Aspen, Tokyo och London. Butiken i Aspen kommer att drivas i egen regi medan butikerna i Tokyo och London blir distributörsdrivna. Butiken i London blir den andra WeSC butiken i London men den första som kommer att inredas med det nya konceptet. Butikerna kommer genomgående att ha en basinredning enligt det koncept som utvecklats av TEA med utrymme för en del lokala detaljer som blir unika för varje butik. Samtliga butiker ligger i vad som kan betecknas som primärlägen.

\"Det nya butikskonceptet har väckt ett stort intresse från våra distributörer och butiksexpansionen kommer att gå fortare än vi tidigare räknat med. Det är inga jättebutiker utan intima och personliga butiker som andas We känslan och det som vi står för. Vi har ytterligare ett antal diskussioner i såväl Europa som Asien och jag räknar med att vi kommer att kunna presentera ytterligare projekt senare i år. Tack vare ett envist arbete med att bygga upp ett genuint och originellt varumärke där vi samarbetar med unga kreativa människor har vi dag ett momentum som vi tror kommer att fortsätta utvecklas positivt under åren som kommer\" säger Greger Hagelin, verkställande direktör WeSC.