UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Vitrolife - Framgångar med STEEN-solution

00:00 / 2 februari 2010 Article

Puerta de Hierro sjukhuset i Madrid har som första spanska sjukhus börjat använda STEEN Solution™-metoden kliniskt. Lungor från hjärtdöda donatorer har använts och resultaten är mycket goda.

Nu har tre brittiska center, senast Freeman Hospital i Newcastle, samt det spanska centret Puerto de Hierro i Madrid, meddelat att de genomfört kliniska transplantationer med STEEN Solution™-tekniken. Samtliga fall har rapporterats med goda resultat. I Madrid har tekniken för första gången använts på hjärtdöda donatorer som avlidit utanför sjukhuset. Funktionen av denna kategori av lungor kan inte säkerställas utan en utvärdering i ett system utanför kroppen.

Med STEEN Solution™- metoden ökar antalet potentiella organ som kan transplanteras väsentligt. Idag transplanteras mindre än 20 procent av de lungor som donerats i USA, på grund av osäkerhet vad gäller organets funktion. På sikt kan STEEN Solution™-metoden medföra en fem till tiodubbling av antalet utförda lungtransplantationer då behovet av donerade organ med dagens metoder väsentligen överstiger tillgången.

Klicka här för att läsa mer om bolagets verksamhet och STEEN-solution

Klicka här för nyckeltal och historiska prognoser