UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

Beijer Alma - Förvärvar Beijer Tech

00:00 / 15 februari 2010 Article

Beijer Alma AB (BEIA-b) har tecknat en avsiktsförklaring med G & L Beijer AB (BEIJ-b) om att förvärva dotterbolaget Beijer Tech. Genom affären etablerar Beijer Alma ett nytt affärsområde för teknikhandel. Beijer Tech har cirka 180 medarbetare och omsatte 505 Mkr 2009. Förvärvet blir en kombinerad aktie- och kontantaffär och beräknas vara slutfört under mars.

Beijer Tech arbetar med teknikhandel, som utvecklar och förbättrar kundens processer och produkter. Företaget säljer förnödenheter och utrustning till industrin och har sex produktområden – ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik, industrigummi och tjänster. Sverige är Beijer Techs största marknad. Företaget har sex dotterbolag med kontor på 13 orter i Sverige, Norge och Finland. Beijer Tech har cirka 180 medarbetare och omsatte 505 Mkr under 2009.

Vi har länge strävat efter att etablera ett tredje affärsområde och Beijer Tech uppfyller de krav vi ställer på ett sådant område. Företaget är välskött, lönsamt, har positivt kassaflöde och den breda verksamheten erbjuder lovande tillväxtmöjligheter – både vad gäller organisk utveckling och kompletterande förvärv, säger Bertil Persson, VD och koncernchef i Beijer Alma. Vi bedömer att förvärvet av Beijer Tech kommer att öka koncernens vinst per aktie redan under 2010 och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Techs ledning.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet i sin helhet