UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Coverage

RSX vs. OMXS30 v. 49

14:57 / 10 december 2010 Article

Remium AB är ägare till aktieindexet Remium Small Cap Index Sweden (RSX). Syftet med RSX är att spegla marknadsutvecklingen av Small Cap-bolag noterade på Stockholmsbörsen, NGM, First North och Aktietorget.

Varje fredag publicerar vi en veckojämförelse (torsdag till torsdag) mellan RSX och OMXS30, vilket är ett index på Stockholmsbörsens 30 mest omsatta bolag. Detta gör vi för att ge en kontinuerligt uppdaterad bild av hur aktierna i de mindre bolagen presterar i jämförelse med de större.

rsx_v_49

  • FormPipe har på kort tid fått ett flertal nya ordrar från offentlig sektor Sverige. För en överblick av nyhetsflödet klicka här. För en längre intervju med bolagets VD Christian Sundin klicka här.

 

  • Elos meddelade idag att de fokuserer verksamheten genom att sälja Elos Precision. För att läsa pressmeddelanden klicka här. För att se vad detta får för effekter på bolagets finnanser klicka här.

 

  • Arcam har under veckan fått två nya ordrar från implantatbolag i USA och Italien. Klicka här för att läsa på mer om Arcam och bolagets teknik EBM.